Windykacja - odzyskiwanie należności

Aktualnie zaledwie co trzecia faktura jest regulowana w terminie a tylko co piata firma nie ma problemów z odzyskaniem wierzytelności od swoich dłuzników. Firmy nie płacą bo same nie otrzymują płatności w terminie. Tym samym koło się zamyka. Jeśli w interesach trafi ci się kontrahent, który nie reguluje na czas swoich zobowiązań, możesz wpaść w finansowe tarapaty. Jest jednak kilka sposobów na wyjście z tej trudnej sytuacji. Możesz próbować sam ściągać należność, zlecić to zadanie pracownikom firmy windykacyjnej, dochodzić swoich praw w sądzie, a nawet sprzedać kłopotliwy dług.


Możliwości odzyskania należności

Co prawda ryzyko wpisane jest w działalność każdego przedsiębiorcy, ale możesz je zmniejszyć, jeśli sprawdzisz informacje na temat firmy, z którą chcesz prowadzić interesy w wywiadowni gospodarczej lub za naszym pośrednictwem. Jeżeli jednak trafił Ci się nierzetelny płatnik, nie czekaj z założonymi rekami, tylko zacznij działac. Im szybciej to zrobisz, tym większe szanse odzyskania pieniędzy.

Najpierw możesz spróbować negocjować warunki spłaty zadłużenia – warto określić dokładny harmonogram spłat, który ewentualnie przyda sie także przy postępowaniu sadowym. Pamiętaj, że faktury maja swój okres tzw. przedawnienia, czyli okres w po ktorym nie można juz w zasadzie dochodzić płatności z ich tytułu.

Warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej - najcześciej pojawienie się takiego podmiotu powoduje zdecydowane reakcje wierzycieli, którzy w uzasadnionej obawie przed koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów windykacji podejmują działania zmierzające do spłaty zadłużenia. Dzięki prawidłowo przeprowadzonym, polubownym, ale zdecydowanym działaniom wierzyciel szybciej odzyskuje należność, nie tracąc jednocześnie szans na dalszą współpracę z klientem. Niejednokrotnie takie załatwienie nieprzyjemnej dla obu stron sytuacji owocuje długą i rzetelną kooperacją ze zwiększonym szacunkiem w przyszłości.