Faktoring

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania przedsiębiorstw zapewniającą jednocześnie jego stabilizację i płynność finansową. Polega na finansowaniu powtarzalnych transakcji przez instytucję finansową. Faktoring może zastępować lub być uzupełnieniem dla tradycyjnych kredytów bankowych.

Niejednokrotnie ze względu na trudności w uzyskaniu kredytów bankowych faktoring staje sie jedyną dostępną i korzystną formą finasowania małych i średnich przedsiębiorstwKorzyści faktoringu

Natychmiastowe finansowanie Twoich należności - gotówka nawet w tym samym dniu

Dopasowanie oferty usług finansowych do indywidualnych potrzeb klienta

Szybkie i proste procedury dają możliwość podjęcia działań, które wymagają natychmiastowego dostępu do środków finansowych

Możliwość spłaty bieżących zobowiązań

Możliwość podjęcia nowych inwsetycji, zkupu środków trwałych, środków transportu, maszyn i urządzeń, materiałów

Możliwości rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub zwiększenie jego konkurencyjności

Możliwość negocjacji korzystniejszych warunków u dostawców poprzez zwiększenie dostępności gotówki